DLS Kompresory

Zákaznický účet:

Jméno: Heslo:

Nákupní košík:

Košík je prázdný.

Sem napište Váš dotaz:

Jak pracuje kondenzační, adsorpční a membránová sušička


Kondenzační sušička

Sušička vzduchu kondenzační

Stlačený vzduch vstupuje do výměníku tepla vzduch-vzduch (A) a je předchlazován studeným výstupním vzduchem.

Předchlazený vzduch poté vchází do výměníku tepla vzduch-chladivo (B), kde je dále ochlazován chladícím systémem na požadovanou hodnotu rosného bodu.

S postupným ochlazováním vodní pára kondenzuje. Vzduch spolu s vodními kapkami vchází do odlučovače (C), kde se obě fáze od sebe oddělí. Automatický odvaděč kondenzátu (D) odvádí nashromážděný kondenzát ze systému.

Suchý, chladný vzduch prochází druhým prostorem výměníku tepla vzduch-vzduch (A) a po ohřátí vystupuje ze sušičky.

Pokud teplota stlačeného vzduchu při dalším zpracování neklesne pod úroveň dosaženého rosného bodu, nedojde nikde k žádné kondenzaci vodních par.

Dosažitelný rosný bod: +2 °C.

 

Adsorpční sušička

Stlačený vzduch prochází mikrofiltrem, který odstraňuje pevné a kapalné částice. Předfiltrovaný stlačený vzduch, jenž je nasycený vlhkostí, přichází do spodního ovládacího bloku přes ventil, odkud je nasměrován do jedné ze dvou sušících nádob. Nádoby obsahují vodovzdornou sušící náplň, která spočívá na somočistící sítové přepážce z drátu s klínovitým průřezem.

Ve fázi adsorpce se vlhkost ze vzduchu váže na sušící náplň. Suchý a čistý vzduch pak přichází do horního ovládacího bloku s ventily. Náplň v druhé nádobě se ve stejné době regeneruje. Regenerace probíhá tak, že malá část čistého vzduchu se nechá expandovat při průchodu škrtící tryskou na atmosférický tlak a pak se zavádí do regenerované náplně tak, že jí prochází shora dolů. Expandovaný čistý vzduch při průchodu sušícím ložem v nádobě do sebe opět pojme adsorbovanou vlhkost a vynese ji po průchodu výstupním ventilem a tlumičem hluku do okolního prostředí.

Systém řízení cyklu provádí přepnutí z jedné sušící nádoby na druhou. Po uplynutí zadaného času se zavře výstupní ventil. Tím začne stoupat tlak v druhé nádobě, až se nakonec vyrovná s tlakem v první nádobě. Hlavní ventil první nádoby se zavře, čímž se umožní aby se otevřel ventil a vzduch pak začne proudit do regenerované druhé nádoby. Ve stejném okamžiku se otevře výstupní ventil první nádoby, čímž dojde k odtlakování a k zahájení regeneračního procesu v této nádobě.

Náhlé převedení tlaku z jedné nádoby na druhou a související tření mezi částicemi náplně může vyvolat tvorbu prachu. Prachové částice z náplně se zachytí na výstupním mikrofiltru.

Dosažitelný rosný bod: −70 °C.

 

Membránová sušička

Pro zajištění produkce stlačeného vzduchu v očekávané kvalitě, je nezbytné předřadit membránové sušičce mikrofiltr, který zachytí prachové částice, olej a kondenzát a zabrání znečištění membrány. Čistý stlačený vzduch vstupuje do membránové sušičky a jde do modulu, který sestává ze svazku dutých vláken z membrány. Jak stlačený vzduch proudí dutými vlákny, jsou molekuly vody protlačovány stěnami membrány a vzduch vystupující z modulu je suchý.

Molekuly vodních par, které pronikly stěnami membrány musí být odstraněny. To se děje pomocí části suchého vzduchu vystupujícího z modulu. Tento regenerační vzduch je pak expandován na atmosférický tlak, aby tak mohly být nasycené páry vyneseny ven z aparátu.

Regenerační vzduch vystupuje hrdlem a proudí do obtoku, v němž se nalézá škrtící ventil. V něm vzduch expanduje na atmosférický tlak a proudí do hrdla regeneračního vzduchu. Tento vzduch pak proudí podél membrán v obráceném směru a opětovně pohlcuje molekuly vody. Nakonec ze sušičky vystupuje výstupním hrdlem přes tlumič hluku.

Sušič pracuje na základě jednoduchých fyzikálních principů. Nasycený vzduch má vyšší parciální tlak vody než suchý vzduch. Následkem toho proudí molekuly vody z vlhkého vzduchu přes stěny membrány do vzduchu suchého. Regenerační proud vzduchu tak znovu absorbuje vlhkost a odvádí ji do okolního ovzduší.

Dosažitelný rosný bod: −40 °C.

Internetový publikační
systém Anvio 2
www.anvio.cz
Kompresory Puska | AZ kompresory